Szolgáltatásaink

Adótanácsadás, adóhatósági képviselet

 • Általános adótanácsadás
 • Társaságok adóbevallásainak elkészítése, ellenjegyzése
 • Egyedi szakvélemények készítése
 • Hatóság előtti képviselet adóellenőrzés során, észrevétel, fellebbezés készítése

Adótervezés

 • Adótervezés, adóoptimalizálás
 • Adófizetési ütemterv készítése

Könyvelés

 • Társaságok könyvelése, könyvvizsgálat
 • Teljes körű adóhatósági ügyintézés
 • Bérszámfejtés

Üzletviteli tanácsadás

 • Teljes adminisztráció átvilágítása
 • Adókockázat felmérése
 • Jogszabályi megfeleléssel kapcsolatos tanácsadás

Igazságügyi szakértői tevékenység

 • Szakvélemény készítése megbízás alapján
 • Közigazgatási eljárások (adóperek)
 • Polgári peres eljárások
 • Büntetőügyek
 • Egyéb peres és nemperes eljárásokban